Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (12)  |  Przetargi rozstrzygnięte (4)  |  Przetargi unieważnione (0)
Przetargi z roku 2020  |  Przetargi z roku 2019  |  Przetargi z roku 2018  |  Przetargi z roku 2016

zamówienie na:

„MODERNIZACJA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (WYMIANA KRAT MECHANICZNYCH) WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W WOLSZTYNIE METODĄ ŻYWICZNEGO RĘKAWA UTWARDZONEGO”

zamawiający: PGK Wolsztyn sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 10/ZP/JRP/2020
wartość: ponżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2020  10:00
wynik postępowania: Informuję , że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyboru oferty na realizację zadania „MODERNIZACJA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (WYMIANA KRAT MECHANICZNYCH) WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W WOLSZTYNIE METODĄ ŻYWICZNEGO RĘKAWA UTWARDZONEGO” wybrano wykonawcę Konsorcjum CONS CONTROL SYSTEM MARCIN KUPIEC (lider) i CONS CONTROL SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie, dalej zwanego Regulaminem


„MODERNIZACJA CENTRALNEJ PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW (WYMIANA KRAT MECHANICZNYCH) WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI SANITARNEJ W WOLSZTYNIE METODĄ ŻYWICZNEGO RĘKAWA UTWARDZONEGO”


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 10/ZP/JRP/2020

Materiały przetargowe:

Ogłoszenie (943kB) pdf
SIWZ TOM I (415kB) word
SIWZ TOM II (853kB) pdf
SIWZ TOM III (908kB) pdf
SIWZ załączniki (1143kB) pdf
PRZEDMIAR (877kB) pdf
DOKUMENTACJA TECHNICZNA (877kB) pdf
Odpowiedzi na pytania do SIWZ (14kB) word
Odpowiedzi na pyt. 2 (13kB) word
Informacja o otwarciu ofert (529kB) pdf
Informacja o wyborze oferty (410kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: JRP
Opublikował: Jacek Schubert (11 lutego 2020, 14:01:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Schubert (11 marca 2020, 11:08:30)
Zmieniono: inf

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1155