Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (12)  |  Przetargi rozstrzygnięte (4)  |  Przetargi unieważnione (0)

zamówienie na:

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej 198,7 kWp

zamawiający: PGK Spółka z o.o. w Wolsztynie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/ZP/JRP/2020
wartość: o wartości szacunkowej nie przekraczającej 5 548 000 EURO
termin składania ofert: 30 lipca 2020  10:00

               OGŁOSZENIE  DLA  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami Regulaminu  wewnętrznego udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie, dalej zwanego Regulaminem  

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej 198,7 kWp”

w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”  dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa   w aglomeracjach    

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 13/ZP/JRP/2020        

ZAMAWIAJĄCY:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o ul. Berzyna 6, 64 – 200 Wolsztyn tel. 68 384 57 28 fax. 65 384 57 20   e-mail: jrp@pgk-wolsztyn.pl  

OGŁOSZENIE (990kB) pdf
SIWZ T I (1024kB) pdf
SIWZ T II (843kB) pdf
SIWZ T III (849kB) pdf
ZAŁĄCZNIKI (1233kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (459kB) pdf
Informacja o wyborze wykonawcy (421kB) pdf


Miejsce zamieszczenie dokumentacji technicznej :

https://drive.google.com/drive/folders/1ARJCiGxV8jMAShuo3zxYEBMUU_k_jhpN?usp=sharing

metryczka


Odpowiada za treść: JRP
Opublikował: Jacek Schubert (21 lipca 2020, 12:38:55)

Ostatnia zmiana: Jacek Schubert (26 sierpnia 2020, 10:53:58)
Zmieniono: info o wyborze wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1210